TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

schneider

Nhà phân phối cảm biến hồng ngoại Schneider


Nhà sản xuất:
schneider

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER E3751MS3A_GS

Giá bán: 1,226,730 VNĐ
Giá gốc: 1,887,270 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER E3751MS3C_GS

Giá bán: 1,226,730 VNĐ
Giá gốc: 1,887,270 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER E84751MS3A_WE

Giá bán: 1,226,730 VNĐ
Giá gốc: 1,887,270 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER E84751MS3B_WE

Giá bán: 1,226,730 VNĐ
Giá gốc: 1,887,270 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER SAE_UE_MS_CDAWE

Giá bán: 1,533,780 VNĐ
Giá gốc: 2,359,665 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER SAE_UE_MS_CSBWE

Giá bán: 1,394,250 VNĐ
Giá gốc: 2,145,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER SAE_UE_MS_CSAWE

Giá bán: 903,760 VNĐ
Giá gốc: 1,390,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER SAE_UE_MS_CDBWE

Giá bán: 1,635,130 VNĐ
Giá gốc: 2,515,590 VNĐ
Chiết khấu -35%

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SCHNEIDER CCT551011

Giá bán: 3,031,600 VNĐ
Giá gốc: 4,664,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

REMOTE HỒNG NGOẠI SCHNEIDER CCT556011

Giá bán: 629,200 VNĐ
Giá gốc: 968,000 VNĐ
Chiết khấu -35%