TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

schneider

Nhà phân phối công tắc ổ cắm Schneider


Nhà sản xuất:
schneider

MẶT CÔNG TẮC SCHNEIDER A8401S_WE_G19

Giá bán: 21,450 VNĐ
Giá gốc: 33,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

MẶT CÔNG TẮC SCHNEIDER A8401M_WE_G19

Giá bán: 21,450 VNĐ
Giá gốc: 33,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

MẶT CÔNG TẮC SCHNEIDER A8401L_WE_G19

Giá bán: 21,450 VNĐ
Giá gốc: 33,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

MẶT CÔNG TẮC SCHNEIDER A84T02L_WE_G19

Giá bán: 37,900 VNĐ
Giá gốc: 58,300 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SCHNEIDER 8431S_1_WE_G19

Giá bán: 41,470 VNĐ
Giá gốc: 63,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC 2 CHIỀU SCHNEIDER 8431S_2_WE_G19

Giá bán: 56,490 VNĐ
Giá gốc: 86,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC 1 CHIÊU SCHNEIDER 8431M_1_WE_G19

Giá bán: 49,340 VNĐ
Giá gốc: 75,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SCHNEIDER 8431L_1_WE_G19

Giá bán: 54,340 VNĐ
Giá gốc: 83,600 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SCHNEIDER 8431M_3_WE_G19

Giá bán: 78,650 VNĐ
Giá gốc: 121,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SCHNEIDER 8431M_2_WE_G19

Giá bán: 63,640 VNĐ
Giá gốc: 97,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SCHNEIDER 8431L_2_WE_G19

Giá bán: 72,220 VNĐ
Giá gốc: 111,100 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SCHNEIDER 8431MD20_WE_G19

Giá bán: 163,020 VNĐ
Giá gốc: 250,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

NÚT NHẤN CHUÔNG SCHNEIDER 8431SBP_WE_G19

Giá bán: 72,930 VNĐ
Giá gốc: 112,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

NÚT CHE TRƠN SCHNEIDER 8430SP_WE_G19

Giá bán: 6,440 VNĐ
Giá gốc: 9,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

NÚT CHE TRƠN SCHNEIDER 8430LP_WE_G19

Giá bán: 14,300 VNĐ
Giá gốc: 22,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

ĐÈN BÁO SCHNEIDER 8430SNRD_WE_G19

Giá bán: 92,240 VNĐ
Giá gốc: 141,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

ĐÈN BÁO SCHNEIDER 8430SNGN_WE_G19

Giá bán: 92,240 VNĐ
Giá gốc: 141,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

Ổ CẮM SCHNEIDER 84426SUS_WE_G19

Giá bán: 39,330 VNĐ
Giá gốc: 60,500 VNĐ
Chiết khấu -35%

Ổ CẮM SCHNEIDER 84426MUES_WE_G19

Giá bán: 75,790 VNĐ
Giá gốc: 116,600 VNĐ
Chiết khấu -35%

Ổ CẮM SCHNEIDER 84426LUES2_WE_G19

Giá bán: 87,950 VNĐ
Giá gốc: 135,300 VNĐ
Chiết khấu -35%

Ổ CẮM MẠNG SCHNEIDER 8431SRJ6_WE_G19

Giá bán: 156,590 VNĐ
Giá gốc: 240,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

Ổ CẮM MẠNG SCHNEIDER 8431SRJ6V_WE_G19

Giá bán: 156,590 VNĐ
Giá gốc: 240,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

Ổ ĐIỆN THOẠI SCHNEIDER 8431SRJ4_WE_G19

Giá bán: 81,510 VNĐ
Giá gốc: 125,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

Ổ TV SCHNEIDER 8431STV_WE_G19

Giá bán: 81,510 VNĐ
Giá gốc: 125,400 VNĐ
Chiết khấu -35%