TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

schneider

Nhà phân phối isolator Schneider


Nhà sản xuất:
schneider

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW110GY

Giá bán: 389,680 VNĐ
Giá gốc: 599,500 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW120GY

Giá bán: 467,610 VNĐ
Giá gốc: 719,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW132GY

Giá bán: 487,630 VNĐ
Giá gốc: 750,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW220GY

Giá bán: 569,140 VNĐ
Giá gốc: 875,600 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW232GY

Giá bán: 569,140 VNĐ
Giá gốc: 875,600 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW250GY

Giá bán: 734,310 VNĐ
Giá gốc: 1,129,700 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW263GY

Giá bán: 734,310 VNĐ
Giá gốc: 1,129,700 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW310GY

Giá bán: 536,250 VNĐ
Giá gốc: 825,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW316GY

Giá bán: 642,070 VNĐ
Giá gốc: 987,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW320GY

Giá bán: 821,540 VNĐ
Giá gốc: 1,263,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW332GY

Giá bán: 821,540 VNĐ
Giá gốc: 1,263,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW350GY

Giá bán: 929,500 VNĐ
Giá gốc: 1,430,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÔNG TẮC SWITCH SCHNEIDER S56SW363GY

Giá bán: 929,500 VNĐ
Giá gốc: 1,430,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHS20_GY

Giá bán: 551,270 VNĐ
Giá gốc: 848,100 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHS35_GY

Giá bán: 589,880 VNĐ
Giá gốc: 907,500 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHD20_GY

Giá bán: 582,010 VNĐ
Giá gốc: 895,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHD35_GY

Giá bán: 614,900 VNĐ
Giá gốc: 946,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHD55_GY

Giá bán: 795,080 VNĐ
Giá gốc: 1,223,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHT20_GY

Giá bán: 615,620 VNĐ
Giá gốc: 947,100 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHT35_GY

Giá bán: 805,090 VNĐ
Giá gốc: 1,238,600 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHT55_GY

Giá bán: 927,360 VNĐ
Giá gốc: 1,426,700 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHT63_GY

Giá bán: 1,041,760 VNĐ
Giá gốc: 1,602,700 VNĐ
Chiết khấu -35%

BỘ NGẮT MẠCH ISOTATOR SCHNEIDER WHT80_GY

Giá bán: 1,680,970 VNĐ
Giá gốc: 2,586,100 VNĐ
Chiết khấu -35%

HỘP ĐẾ SCHNEIDER S56ES1GY_G15

Giá bán: 90,090 VNĐ
Giá gốc: 138,600 VNĐ
Chiết khấu -35%