TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

schneider

Nhà phân phối tủ điện Schneider


Nhà sản xuất:
schneider

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 4 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22104

Giá bán: 213,840 VNĐ
Giá gốc: 356,400 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 6 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22106

Giá bán: 240,900 VNĐ
Giá gốc: 401,500 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 8 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22108

Giá bán: 283,800 VNĐ
Giá gốc: 473,000 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 12 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22112

Giá bán: 401,940 VNĐ
Giá gốc: 669,900 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 18 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22118

Giá bán: 615,780 VNĐ
Giá gốc: 1,026,300 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 24 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22212

Giá bán: 677,160 VNĐ
Giá gốc: 1,128,600 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 36 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22312

Giá bán: 793,980 VNĐ
Giá gốc: 1,323,300 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 4 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22104T

Giá bán: 213,840 VNĐ
Giá gốc: 356,400 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 6 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22106T

Giá bán: 240,900 VNĐ
Giá gốc: 401,500 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 8 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22108T

Giá bán: 283,800 VNĐ
Giá gốc: 473,000 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 12 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22112T

Giá bán: 401,940 VNĐ
Giá gốc: 669,900 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 18 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22118T

Giá bán: 615,780 VNĐ
Giá gốc: 1,026,300 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 24 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22212T

Giá bán: 677,160 VNĐ
Giá gốc: 1,128,600 VNĐ
Chiết khấu -40%

TỦ ĐIỆN NHỰA ÂM TƯỜNG 36 ĐƯỜNG SCHNEIDER MIP22312T

Giá bán: 793,980 VNĐ
Giá gốc: 1,323,300 VNĐ
Chiết khấu -40%