TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER 81395

Giá bán: 1,650,220 VNĐ
Giá gốc: 2,538,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

MÁY CẮT ACB SCHNEIDER MVS40N3MF2L

Giá bán: 101,769,250 VNĐ
Giá gốc: 203,538,500 VNĐ
Chiết khấu -50%

MÁY CẮT ACB SCHNEIDER MVS32N3MF2L

Giá bán: 61,573,600 VNĐ
Giá gốc: 123,147,200 VNĐ
Chiết khấu -50%

MÁY CẮT ACB SCHNEIDER MVS25N3MF2L

Giá bán: 53,540,850 VNĐ
Giá gốc: 107,081,700 VNĐ
Chiết khấu -50%

MÁY CẮT ACB SCHNEIDER MVS20N3MF2L

Giá bán: 48,616,700 VNĐ
Giá gốc: 97,233,400 VNĐ
Chiết khấu -50%

MÁY CẮT ACB SCHNEIDER MVS16N3MF2L

Giá bán: 43,299,850 VNĐ
Giá gốc: 86,599,700 VNĐ
Chiết khấu -50%

MÁY CẮT ACB SCHNEIDER MVS12N3MF2L

Giá bán: 39,705,050 VNĐ
Giá gốc: 79,410,100 VNĐ
Chiết khấu -50%

MÁY CẮT ACB SCHNEIDER MVS10N3MF2L

Giá bán: 38,798,650 VNĐ
Giá gốc: 77,597,300 VNĐ
Chiết khấu -50%